Skilt for syklister

Du har tidligere lært om skilt for fotgjengere.

Husker du noen skilt for fotgjengere?

Her skal du lære skiltene du må kunne for å sykle trygt i trafikken.

Innkjøring forbudt

verken biler eller sykler får kjøre inn her.

Forbudt for syklende

Her får du ikke lov til å sykle

Vikeplikt

her må du stoppe og vente og la de andre kjøre først.

Sykkelvei

denne veien er laget for dem som sykler.

Sykkelfelt

oppmerket del av veien som er for syklister.

Gang- og sykkelvei

denne veien er laget for dem som går og sykler