Gjøre ute

Sykkeltelling

Tell antall syklister i trafikken på samme tid og sted hver dag i en uke. Lag en statistikk som viser hvor mange som bruker sykkel, og hvor mange av syklistene som bruker hjelm.

Gjøre inne

Lag rollespill om bruk av sykkelhjelm

De voksne syns det er viktig at du bruker sykkelhjelm. Likevel er det ikke alle voksne som bruker hjelm. Hva kan du si for å få dem til å bruke hjelm?

Husker du?

Er det forskjell på hva som er påbudt utstyr på sykkel når det er lyst og når det er mørkt ute?

Hvorfor er det påbudt med to bremser og ringeklokke?

Hvorfor er det viktig å gi tegn til andre trafikanter når du sykler?

Er det tryggest å sykle eller å trille sykkelen når du skal krysse en vei?