Trafikkregler

Viktige nøkkelord

Trafikkregler, forsiktig, trygt, farlig, se seg for, passe på, hensyn, oppmerksom, dele plassen, hjelpe hverandre, rettferdig

Nå skal du lære:

Hvorfor vi har trafikkregler

Den viktigste trafikkregelen

Hva det vil si å være oppmerksom i trafikken

Alle i trafikken er på vei et sted, og vi må dele på plassen.

I trafikken er det fotgjengere, sykler, biler og andre kjøretøy.

Det er veier, fortau og skilt. Hva ser du på bildet?

Trafikkregler

Noen trafikanter kjører bil, noen sykler og noen går.

For at alle skal komme trygt fram i trafikken, må vi ha noen regler.

Se på dette bildet og på det forrige bildet. Hvilket bilde ligner mest på trafikken der du bor?