Dette kan jeg se og høre i trafikken:

Høre: Ringeklokke på sykkel, motorlyder, sirener, gravemaskin, lastebiler som rygger, venner som roper på meg, voksne som sier hva jeg skal gjøre, lyd når det er grønn mann

Se: trafikkskilt, trafikklys, hvite striper, fotgjengere, sykler, biler, busser, lastebiler, traktorer, motorsykler, trafikanter som følger trafikkreglene, trafikanter som bryter trafikkreglene, barnesete, bilbelte, sykkelhjelm, refleks

Læringsmål:

Nå skal du lære

at hørselen kan hjelpe oss hvis det kommer biler vi ikke kan se

at ulike trafikanter ikke alltid ser det samme i trafikken

at vi bruker flere sanser for å ferdes trygt i trafikken

Se og høre

Det er ikke bare de som går, sykler og kjører som skal dele plassen på veien. På bildet kan du se noen som jobber i trafikken, for eksempel med å reparere veiene. Det er mange å ta hensyn til og mye å være oppmerksom på.

Se på barna som står på hver side av gangfeltet. Hvem har best oversikt? Ser du noe som kan være farlig her?

Se og lytt

Det kan komme biler selv om du ikke ser dem. Bilene kan være skjult bak bakketopper, busker og trær, svinger og hus. Det betyr at de som kjører heller ikke alltid kan se deg. Da må du bruke hørselen og lytte etter motordur. Kan du høre om det kommer en sykkel?

Blindsone

Alle biler har et område rundt bilen som sjåføren ikke kan se. Dette området kaller vi blindsone. Hvis du er i bilens blindsone, kan sjåføren altså ikke se deg. I store biler er blindsonen større enn i små biler. Vær ekstra forsiktig på parkeringsplasser og når du skal gå over veien.

Øyekontakt

Husk at du aldri må gå over en vei før du er sikker på at de som kjører har sett deg. Prøv å få øyekontakt med sjåføren, og legg merke til om bilen setter ned farten og stopper. Se deg for, både til høyre og venstre og vent til bilen har stoppet før du går over.

Hørsel

Ofte er det mange høye lyder i trafikken. Kanskje det er vanskelig å høre hvor lydene kommer fra og hvem som lager hvilke lyder? Jo flere sanser du bruker samtidig, jo bedre klarer du deg i trafikken.

Visste du:

Ambulanse, politibil eller brannbil skal varsle med blinkende blått lys når det haster med å komme fram. Sirener kan brukes i tillegg, men det er bare lov hvis det er helt nødvendig. Hvorfor er det slik tror du?

Gjøre ute

Gå ut sammen. Velg tre forskjellige steder langs veien.

Hvilket av stedene er det lettest for sjåførene å se deg?

Hvor er det vanskeligst å se deg?

Hvorfor er det vanskelig å se deg her?

Stå på et av de tre stedene. Lukk øynene og lytt etter biler. Kan du høre forskjell på biler som nærmer seg og de som fjerner seg?

OPPGAVER

Gjøre inne

Tegn og skriv om det du ser og hører i trafikken. Tenk på en vanlig dag du er på vei til skolen.

Husker du

Kan du gi eksempler på når du må bruke syn- og hørselssansen godt i trafikken?

Hvordan må du bruke øynene når du skal krysse veien?

Hva er blindsone?