Trafikkskilt

Viktige nøkkelord

fortelle, advare, opplyse, forbudt, opplysningsskilt, symboler, rundt, firkantet, trekantet

Læringsmål

Nå skal du lære

Hvorfor det er skilt i trafikken

Hva de vanligste skiltene for fotgjengere betyr

Trafikkskilt

Trafikkskiltene er satt opp for å opplyse oss om noe, varsle om noe som kan være farlig og vise hva som er forbudt og påbudt.

Hva betyr det at noe er påbudt?


Har du sett noen av disse skiltene før?

Hvorfor har de forskjellig form og farge tror du?


Skilt for fotgjengere

Det fins mange ulike typer skilt, nesten 300 til sammen. Mange av skiltene gjelder bare for de som kjører og sykler, mens noen gjelder for alle trafikanter. Her skal du lære de du må kunne for å gå trygt i trafikken.

Gangfelt

Her kan du krysse veien. Gangfelt er også markert med hvite striper over veien

Gangvei

Denne veien er laget for dem som går.

Bussholdeplass

Her stopper bussen.

Forbudt for gående

Her får du ikke lov til å gå

Forbudt for gående og syklende

Her får du ikke lov til å gå eller sykle.

Gjøre ute

Hvor mange skilt finner du i nærheten av skolen? Tegn de ulike skiltene og skriv ned hva de forteller.

Husker du?

Hva betyr det at noe er påbudt og at noe er forbudt?

Hvorfor er det viktig at vi legger merke til hvilke trafikkskilt vi ser

Hvordan ville trafikken vært uten skilt?