Utelek om vinteren

Oppgaver

Hva slags klær er det vanlig å ha på seg om vinteren?

Hva må du være oppmerksom på når du leker ute om vinteren?

Hvorfor tror du at det er ekstra viktig å være forsiktig når du leker ute om vinteren?

Snakk sammen: Har du eksempler på situasjoner som kan være farlige når du leker ute om vinteren?