Viktige nøkkelord

skolevei, skolebuss, fotgjenger, syklist, regler, gangfelt, veikryss, veikant, fortau, sykkelhjelm, bussholdeplass, refleksvest, trafikklys, skilt, sjåfør, passasjer, bilbelte, refleksbrikke

Læringsmål

Nå skal du lære:

reglene for å gå langs en vei

reglene for å krysse en vei

forskjellen på å gå alene og mange sammen i trafikken

På vei til skolen

Her er det mange trafikanter. Barna kommer til skolen på forskjellige måter.

Noen kjører bil, noen kjører buss, noen går og noen sykler. Er det slik på din skole også? Hvordan kommer du deg til skolen?

Gå alene

Hvis du har kort skolevei, går du kanskje alene. Det er viktig å velge den veien du har øvd på sammen med en voksen. Gå alltid den tryggeste veien og følg godt med på trafikken rundt deg. Hva betyr det å følge med på trafikken?

Gå sammen med venner

Noen bor i nærheten av hverandre og går sammen til skolen. Når flere går sammen, kan dere fort bli opptatt av andre ting enn trafikken. Det er viktig å være oppmerksom og huske på trafikkreglene selv om dere prater og har det gøy.

Gå sammen med voksne

Mange blir fulgt til skolen av voksne. Kanskje det er foreldrene dine som følger deg, eller en annen voksen du kjenner som følger flere barn. Går du sammen med voksne må du også vise hensyn og være oppmerksom.

Bil

Hvis du blir kjørt må du bruke bilbelte. Når du skal ut av bilen, må du være forsiktig og se deg godt for. Åpne døren og gå ut mot veikanten eller fortauet og ikke ut mot trafikken.

Buss

De som bor langt unna skolen kjører ofte buss. Det er viktig at alle sitter rolig slik at bussjåføren ikke blir forstyrret. Ta på belte i busser der det fins. Vet du om noen som kjører bil eller buss til skolen?

Sykkel

Kjenner du noen som sykler til skolen? Det er lov å sykle på fortau, på gang- og sykkelvei og på høyre side av veien. Uansett må de som sykler følge trafikkreglene og vise hensyn til andre trafikanter.