På tur med klassen

Her ser du en klasse som er på tur med lærerne sine. Når mange går sammen, må alle være ekstra oppmerksomme. Følger alle med her tror du? Denne klassen er så heldige at de går på en gang- og sykkelvei. Der kan de gå ved siden av hverandre.

Ser det slik ut når klassen din går tur?

Hvilke regler har klassen når dere går tur?

Trafikkregler for fotgjengere

Gå sammen

Det er mye du må passe på når du er i trafikken. Når flere går sammen, hender det at noen tøyser og tuller. Kanskje du av og til får lyst til å leke litt underveis? Da er det viktig å tenke på den viktigste trafikkregelen. Husker du hvordan den er?

Vi skal vise hensyn, være oppmerksomme og forsiktige i trafikken.

Når du går langs en vei uten fortau

Gå på venstre side av veien der det ikke er fortau eller gang- og sykkelvei. Da ser du lettere de bilene som kommer mot deg.

Gå rolig og vær oppmerksom.

Når du skal krysse en vei uten gangfelt eller trafikklys

Velg et sted der det er god oversikt, både til venstre og til høyre. Da kan du se om det kommer biler eller syklister.

Det er farlig å gå ut mellom parkerte biler, i en sving eller andre steder der du ikke har oversikt.

Gå alltid rett over veien og ikke på skrå. Da kommer du raskere over.

Når du skal krysse en vei

Bruk gangfelt, trafikklys, gangbru eller undergang hvis det fins.

Velg alltid den tryggeste veien selv om det kan bli litt lengre å gå.

Når du skal krysse en vei med gangfelt

Stopp helt opp, se til begge sider, lytt etter biler og andre kjøretøy.

Vent til du er helt sikker på at bilene stopper for deg før du krysser veien.

Gå alltid rett over veien og ikke på skrå. Da kommer du raskere over.

Når du skal krysse vei med trafikklys

Stopp helt opp, se godt til alle kanter, lytt etter biler og andre kjøretøy.

Selv om trafikklyset viser grønt lys, må du være helt sikker på at bilene stopper for deg.

I noen lyskryss er det slik at både fotgjengere og biler har grønt lys samtidig. Noen av bilene skal kanskje svinge. Da må de kjøre over gangfeltet. Sjekk alltid at sjåføren ser deg før du krysser veien i slike lyskryss.

Trafikkord

Fortau

Gang- og sykkelvei

Gangfelt

OPPGAVER

Gjøre ute

Gå ut i trafikken og tell andre trafikanter.

Stopper alle og ser seg for før de krysser veien?

Hvor mange krysser veien i gangfelt?

Hvor mange krysser veien utenfor gangfelt?

Stopper alle bilene når en fotgjenger skal krysse veien?

Gjøre inne

Kan du forskjellen på høyre og venstre? Det er viktig å kunne når du er i trafikken. Kanskje du kan lage en huskeregel for å være helt sikker?

Husker du

Hva må du huske på når du skal krysse en vei?

Hvilken side skal du gå på når du går på en vei der det ikke er fortau?

Hvilke regler har klassen når dere går på tur?