Når vi er passasjerer i buss

Nøkkelord

buss, bussholdeplass, stå i kø, vente på tur, ta på belte, sitte rolig, bussjåfør, passasjer, gå ikke over veien før bussen har kjørt, skolebuss, rutetabell, busstur

Læringsmål

Nå skal du lære:

Hvilke regler du må følge når du reiser med buss.

Vente på bussen

Stå rolig på holdeplassen så langt fra veien eller fortauskanten som mulig. Bussen er stor og trenger god plass når den skal inn til holdeplassen. Stå rolig helt til bussen stopper.

Gå på bussen

Når bussen har stoppet, kan dere gå rolig i rekke fram til inngangsdøren. Ikke dytt eller press deg fram i køen. Alle får plass på bussen. Gå rolig inn og finn et ledig sete.

Ta på belte

Når du har satt deg ned, skal du sette sekken på fanget eller nede ved bena. Ta på setebeltet, slik at du sitter trygt. Beltet skal ligge tett inntil kroppen, og det må ikke være vridd. Har du tykk vinterjakke på, kan det være lurt å åpne jakken slik at du får strammet beltet godt. Husk at du aldri skal ta beltet under begge armene. Da virker ikke beltet slik det skal.

Sitte rolig

Når bussen kjører skal du sitte rolig og riktig vei i setet. Da forstyrrer du ikke sjåføren som må konsentrere seg om å kjøre.

Gå av bussen

Sitt til bussen har stoppet på holdeplassen før du tar av beltet og reiser deg opp. Gå ut en og en. Det er lett å skli eller snuble hvis mange presser og skal av samtidig. Når du har gått av bussen, skal du gå ut til siden. Hvis du skal krysse veien, må du vente til bussen har kjørt før du går over.

Kan bussjåføren se deg?

Alle biler, busser, lastebiler har et område rundt kjøretøyet som sjåføren ikke kan se. Dette området husker du kanskje at vi kaller blindsone. Derfor må du være forsiktig og oppmerksom når du er i nærheten av en buss. Stå aldri rett bak, rett foran eller tett ved sidene. Hvis bussen skal kjøre eller rygge er det ikke sikkert sjåføren ser deg og du kan bli påkjørt.


Gjøre ute

Gå til nærmeste bussholdeplass. Se om bussen kommer slik det står i rutetabellen.

Er det noen som venter på bussen? Hvordan oppfører de seg?

Gjøre inne

Lag plakater der du skriver og tegner regler for riktig oppførsel på buss.

Husker du?

Hvorfor er det viktig å ha regler for hvordan vi skal oppføre oss på bussholdeplassen og inne på bussen?

Er det andre steder enn i buss og bil du bruker belte for å sitte trygt?

Visste du?

Buss er en forkortelse av det latinske ordet omnibus, som betyr “for alle”.