Xeerar

Marka aad ciyaaraysid ciyaar, ama aad cid la tartamaysid, waxa idin kalasaaraya xeerar si cadaaladi idiin dhexmarto. Iskuulka iyo fasalkana waa in aan xeerar ku lahaano. Maxaa dhacaaya hadii xeerarka la raaci waayo marka ciyaar la ciyaarayo ama fasalka lagu jiro?

Maxaa dhici kara marka cidi jebiso xeerarka gaadiidka?

Xeerka jid-mareyaasha ee ugu muhiimsan

§ «Qofkastoo socdaa waa in uu taxadiro, feejignadaa qadarina sameeyaa si aanay u iman khatar ama dhaawac islamarkaana imanin in gadiid kale baahi la´aan xanibaad ama khalkhal ku iman»

Qaar ka mid ah kelmedaha sharcigani way adag yihiin in la fahmo. Feejignaan macnaheedu waa is ilaalin, dhoowrsanaan macnaheedu waa qunyarid.

Sidaas ayaan iyada oo ka fahan dhow u odhan karnaa.

Waa in aad tix-gelin samaysaa, feejignaataa waddadana qun yar socotaa, si aanu shil u dhicin isla markaana cid waliba si amaan ah meshay u socoto u gaadho.

Xeerkani waxa uu khuseeyaa cid walba, ama lugee, baskiil, ama gadiid wado.

Tusaale ma la iman kartaa ku saabsan waxa looga jeedo qofku in uu u muujiyo feejignaan iyo tix-gelin cidda kale ee waddada maraysa?

Erayada jid-mareyaasha

Lugeeye

Qof wadada socda

Baskiile

Qof baskiil waddada ku wata

Jid-mare

Qof waddada socda

Xeerka jid-mareyaasha

Sharci inoo sheegaya waxa aynu samayn karno iyo waxa aynaan samayn karin.

Gadiid

Wax kasta oo la wadan karo, tusaale ahaan sida baskiil, babuur, bas, gaadhi xamuul iyo cagaf.

Ma ogtahay:

Isbuucii waxa aynu isku celcelis taraafika soconaa sagaal saacadood.

Waxay noqonaysaa hal saacad iyo rubuc maalin walba.

Dibada ku samee:

Socod ku soo mar iskuulka hareerehiisa. Halkee ayaad taxadir samaynaysaa? Ma arkaysay cid tix-gelin samaynaysay? Imisa taraafik(gaadhi, socoto iwm) oo kala duwan ayaad arkaysay? Imisa jid-mare oo kala duwan ayaad arkaysay?

Gudaha ku samee

Sawir ama soo hel sawiro gadiid kala duwan oo waddada socda. Ku dheji warqad weyn kadibna ka lul derbiga fasalka.

Ma xasuusataa?

Maxaynu ugu baahanahay xeerka jid-mareyaasha?

Waa sidee xeerka jid-mareyaasha ee ugu muhiimsan?

Ciddee u baahan in ay taqaano xeerka jid-mareyaasha ugu muhiimsan?

su'aalaha milicsiga

Xeerka jid-mareyaasha ma isku wada mid baa dalalka aduunka oo dhan?