Hver år mister 25 fotgjengere livet i trafikken

Over 600 blir påkjørt og skadet

Bruker du refleks, ser bilisten deg på ca. 140 meters avstand

Det gir bilføreren 10 sekunder til å reagere.

Hvis du går uten refleks, ser bilisten deg på ca. 25 meters avstand.

Det gir bilføreren under 2 sekunder til å reagere.

Bli sett – bruk refleks!