ምዕራፍ 1.1 ሕጊ ትራፊክ

ኣገዳሲ ቊልፊ ቃል

ሕጊ ትራፊክ፡ ጥንቓቐ፡ ውሕስነት፡ ሓደገኛ፡ ምርኣይ፡ ምጥንቃቕ፡ ግምት ምእታው፡ ቆላሕታ፡ ቦታ ምክፋል፡ ሓድሕድ ምትሕግጋዝ፡ ርትዓውነት

ናይ ትምህርቲ ዕላማ

ሕጂ ነዚ ክትምሃር ኢኻ፡

ስለምንታይ’ዩ ሕጊ ትራፊክ ዘድልየና

እታ ኣገዳሲት ሕጊ ትራፊክ

እንታይ ማለት’ዩ ኣብ ትራፊክ ቆላሕታ ምግባር፡

ኩሎም ኣብ ትራፊክ ኣለው ናብ ሓደ ቦታ ምኻድ ይደልዩ፡ ስለዚ ቦታ ክንካፈል ኣለና። ኣብ ትራፊክ እግረኛ ኣለው፡ ሰብ ብሽክለታ ኣለው፡ መካይንን ካልኦት ተንቀሳቐስትን። መንገዲ፡ ናይ እግረኛ መንገዲን ታቤላን። ኣብዚ ስእሊ እንታይ ትርእይ ኣለኻ፧

ሕጊ ትራፊክ

ገለ ተጓዓዝቲ መኪና ይዝወሩ፡ ገለ ብብሽክለታን ገለ ድማ ብእግሮም ይኸዱ። ኩሎም ኣብ ትራፊክ ብሰላም ናብ ገዝኦም ንኽኣትው፡ ሕጊ ክህልወና ኣለዎ። ነዛ ስእልን ነታ ዝሓለፈት ስእልን ተመልከት። ኣየኖት ስእሊ ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ ትራፊክ ይመስል፧