اصول


کله چې یوه لوبه کوئ یا د چا سره په سیالۍ کې یئ، نو بیا یو څو کړنلارې پلې کوئ تر څو لوبه په انصاف تر سره شي. ښوونځي او ټولګي کې هم باید اصول ولرو. کله چې څوک د لوبې یا ټولګي اصول مات کړي، نو بیا څه کیږي؟

که څوک د ترافیک اصول مات کړي، نو بیا څه کیږي؟

تر ټولو اړین ترافیکي اصول

§ «هر یو کس باید په ترافیک کې په مراعت سره وګرځي، تیارسی/بیداره و اوسي او پام وساتي تر څو د خطر او ژوبلیدو مخه ونیول شي تر څو په داسې کولو نور ترافیک په غیر ضروري توګه ګډ وډ، او خنډ ورته پیدا نشي.»

دغه اصولو کې ځیني داسې ویی شته چې پوهیدل یی کیدی شي ګران وي. د تیارسی مانا هوښیاري ده. پام ساتنه یعنې احتیاط. مونږ یی په آسانه پدې توګه ویلې شو:

ترافیک کې به مراعت کوې، هوښیار او محتاطه به اوسې. تر څو پیښې ونشي او ټول په خوندي توګه ورسیږي.

دغه اصول د ټولو دپاره دي، که مونږ پلي ځو، سایکل چلوو او که موټر.

کولی شې د بیلګې په توګه ووایاست چې ترافیک کې د بیداری او مراعت کول څه ته وایی.

ترافیکي ویی(توري)

پلي تلونکي

ترافیک کې پلی تلونکی کس

سایکل چلوونکی

ترافیک کې سایکل چلوونکی

ترافیکي مسافر وګړي

ترافیک کې ښکیل وګړي

د ترافیک اصول

هغه قانون چې راښیی، څه کولی شو او یا څه نشو کولی.

نقلیه وسایل

هر هغه څه چې چلولی شئ، لکه سایکل، موټر، بس، لارۍاو تراکتور.

پوهیدئ چې:

په یوه اونۍ کې مونږ په منځنۍ توګه ۹ ساعته په ترافیک کې یوو. چې هره ورځ نیږدې یو ساعت او ۱۵ دقیقې کیږي.

د باندې کړنې

ښوونځي ته څیرمه یو چکر لاړ شئ. کوم ځای کې باید لا ډیر پام وساتې؟ تا څوک ولید چې مراعت یی کاوه؟ څو ډوله بیلا بیل ترافیکي وګړي دې ولیدل. څو ډوله بیلا بیل نقلیه وسایل دې ولیدل؟

دننه کړنې

ترافیک کې د بیلا بیلو نقلیه وسلیلو انځورونه رسم او یا ومومئ. پر یو پوسټر یی سریښ او ټولګي کې یی زوړند کړۍ.


یاد کې مو دي؟

- ولې باید ترافیک کې اصول ولرو؟

- تر ټولو اړین ترافیکی اصول کوم دي؟

- دغه تر ټولو اړین اصول باید د چا زده وي؟

تأملي پوښتنه:

ستا په اند، آیا د ترافیک اصول ټولو هیوادو کې یو شان دي؟