ምዕራፍ 1.2 ሰሌዳ ትራፊክ

ኣገዳሲ መፍትሕ ቃል

ንገር፡ ኣጠንቕቕ፡ ኣንቕሕ፡ ኩልኩል፡ ናይ ሓበሬታ ሰሌዳ፡ ምልክት፡ ክቢ፡ ርቡዕ ኩርናዕ፡ ስሉስ ኩርናዕ

ናይ ትምህርቲ ዕላማ

ሕጂ ክትምሃር ኢኻ

ስለምንታይ ኣብ ትራፊክ ሰሌዳ ዘሎ

እተን ኣገደስቲ ሰሌዳ እንታይ ማለት ኢየን

ሰሌዳ ትራፊክ

ትራፊክ ሰሌዳ ብዛዕባ ገለ ነገር ክሕብሩና’ዮም ዝትከሉ፣ ብዛዕባ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ነገር የጠንቕቑና፡ እንታይ ፍቕዱን ክልኩልን የርእዩና።

እንታይ ማለት`ዩ ፍቑድ፧

ገለ ካብዞም ሰሌዳ ቅድሚ ሕጂ ሪኢኻዮ ዶ ኔርካ፧

ስለምንታይ ዝተፈላለየ ቅርጽን ሕብርን ዘለዎም ይመስለካ፧

ሰሌዳ ንእግረኛታት

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሰሌዳ ሓበሬታ ኣለው። ኩሎም ዳርጋ 300 ይበጽሑ። እቶም ዝበዝሑ ሰሌዳ ንዝዝውሩን ንሰብ ብሽክለታን ይምልከት። ገለ ግን ንኹሎም ኣብ ትራፊክ ዘለው የጠቓልሉ። ኣብዚ እምበኣር ኣብ ትራፊክ ውሑስ ንኽትከዉን ክትምሃር ኢኻ።

ምስገሪ እግረኛ

ኣብዚ መንገዲ ከተቃርጽ ትኽእል ኢኻ። እዚ መቋረጺ ጻዕዳ ዜብራ ምልክት ኣብ ልዕሊ ጽርግያ ኣለዎ።

መጉዓዚ መንገዲ

እዛ መንገዲ ንዝጉዓዙ ኢያ ተሰሪሓ።

መዕረፊ ኣውቶቡስ

ኣብዚ ኣውቶቡስ ደው ትብል።

ንተጓዓዝቲ ዝተኸልከለ

ኣብዚ ብእግርኻ ክትጉዓ ኣይፍቀድን

እዚ ንእግረኛን ሰብ ብሽክለታን ዝተኸልከለ`ዩ

ኣብዚ ብእግርኻ ወይ ብብሽክለታ ክትከይድ ኣይፍቀድን`ዩ።

ኣብ ግዳም ዝግበር

ክንደይ ምልክት ኣብ ጥቓ ቤት ትምህርቲ ትረክብ፧

ነቶም ዝተፈላለዩ ሰሌዳታት ስኣሎምን እንታይ ከምዝብሉ ድማ ንገር፧

ትዝክር ዶ፧

እንታይ ማለት`ዩ ገለ ፍቑድ ገለ ድማ ክልኩል፧

ስለምንታይ`ዩ ነቲ እንሪኦ ምልክት ትራፊክ ጽቡቕ ጌርና ከነቕልበሉ ዘለና፧

ብዘይ ሰሌዳ ሓበሬታ ትራፊክ እንታይ ምመሰለ።