Peyvekilîdên girîng

rêya dibistanê, otobusa dibistanê, rêwî, ajovanekî vêlosîpêdê, rêbaz, peyager, çatarê,kevîya rê, peyarê,kaska vêlosîpêdê, rawestgeha otobûsê, çekbenda refleksê, roniyên trafîkê, nîşane, ajotvan, rêwî,kembera rûniştekê, pîjika refleksê

Armancên hînbûnê(fêrbûnê)

Niha tû van a hîn bibi:

- Rêbazên rêveweçûna devê rê

- rêbazên derbasî aliyê din ê rê

- Cudahîya navbera rêwîtiya bitenê û rêwîtiya bi gelek kesen re.

Li ser rêya dibistanê

Li vir gelek bikarhênerên rê hene. Zarok bi awayên cuda cuda diçine dibistanê.

Hinek erebe diajon, hinek ji otobûsê, hin kes peya diçin û hin kes jî pisiklet dikin.

Gelo rêya dibistana te jî wuha ye? Tû çawa diçî dibistanê?

Çûna bi tenê

Heke rêya te yê dibistanê kûrt e' dibe ku tû bi tenê diçî.

Vê girîng e ku tû rêya ku te bi mezinê xwe re bijartîye, hilbijêrî. Herdem divê tu rêya herî baş hilbijêrî, û li trafîka derdora xwe baş binêrî. Şopandina trafîkê tê çi wateyê?

Çûna bi hevalan re

Hin kes nêzîkî hevdu dijîn û bi hev re diçin dibistanê. Dema ku gelek kes bi hev re digerin, dibe ku mirov trafîkê zûtir jibirke û bikeve fikarîya tiştên din. Her çiqas axivin û henek mirov kêfxweş bike jî divê mirov bizane parastina rêbazên tafîkê girîng e.

Çûna bi mezinan re

Gelek zarok bi mezinan re diçin dibistanê. Belku dê û bavê te ê te diben an jî kesekî din yê mezin ku tû nas dikî hin zarokan dibe dibistanê. Ger tû bi mezinan re jî biçî, divê tû disa jî li xwe bifikirî û jê xwe haydar bî.

Erebe

Heke tû bi erebe têy ajotin, dive tu kembera rûniştekê bikarbinî. Dema ku tû ji erebeyê derdikevî, dive tû hişyarbî û li derdora xwe baş binêrî. Derî veke û bi alîyê kevîya rê an jî rêvebirînê ve here, bi alîyê tafîkê ve neçe.

Otobûs

Ew ên ku ji dibistana dûr dijîn pir caran otobusê bikatinin. Ji bo ku mirov tedaxulê ajotvanê otobûse nebin divê her kes bêdeng li cihê xwe runî. Di otobusên ku kembera rûniştekê tida hene, divê tû evan bikar binî. Gelo tû kesek ku bi otomobîl an jî bi otobusê diçe dibistanê nas dikî?

Vêlosîpêd

Gelo tû kesên ku bi vvêlosîpedê diçin dibistanê nas dikî? Li ser pidûkê, li ser peyager û rêya vêlosîpedê an jî li rê li alîyê milê rastê vêlosîped ajotin pêwiste. Di her rewşê de, yên ku vêlosîpêdê diajon, divê bala xwe rind bidine rêbazên trafîkê û çavdêriya bikarhênerên trafîkê yên din ji baş bikin.