په ترافیک کې زه دغه څه لیدی او اوریدی شم:

اورلیدل: د سایکل زنګ، د موټر ِغږونه، سایرنونه، د کیندلو ماشین، لارۍ چې شا ته ځي، ملګري چې راته نارې وهي، د مشرانو سپارښتنې چې راته وایی څه باید وکړم، د اشارې غږ، کله چې سړی شین شي

لیدل: د ترافیک لوحې، د ترافیک څراغ، سپینې کرښې، پلي وګړي، سایکلونه، موټرونه، بسونه، لارۍ ګانې، ټراکټورونه، موترسیکلونه، ترافیکي وګړي چې د ترافیک اصولو ته درناوی کوي، ترافیکي وګړي چې د ترافیک اصولو ته درناوی نکوي، د ماشوم سیټ، د موټر پټۍ، د سایکل خولۍ، د رفلکس واسکټ

د زده کړو موخې:

اوس به زده کړئ

- چې اوریدل مونږ سره مرسته کوي، که موټرې زمونږ په لور راځي او مونږ یی نه وینو

- چې بیلا بیل ترافیکي وګړي په یو راز څیزونه نشي لیدی

- چې مونږ ترافیک کې، خوندي ګرځیدو دپاره د ډیرو حواسو څخه کار اخلو

لیدل او اوریدل

یواځې پلي تلونکي، سایکل چلوونکي او موټر چلوونکي ندي چې د لارې په ساحه کې شریک دي. دغه انځور کې د لارې کارکوونکي لیدی شې چې د بیلګې په توګه د لارې پر بیا رغونې بوخت دي. پکار ده د ډیرو خاطر وکړې او په ډیر څه پام وساتې.

دغه ماشومان چې د پلو د کرښو پر دواړو خواوو ولاړ دي. څوک په ښه توګه کتل کولی شي؟ دلته داسې څه وینې چې کیدی شي خطر ترې پیښ شي؟

وګوره او واوره

کیدې شي موټرونه راروان وي او ته یی نه وینې. موټرونه کیدی شي د غوڼډۍ، بوټو او ونو، پیچومو او کورونو شاته پنا وي. پدې معنی چې هغه څوک چې موټر چلوي، هم تاسو تل نشي لیدلی. نو ځکه باید ته د اوریدو له لارې د موټر غراري ته غوږ کیدې. کولې شې واورې، چې کوم سایکل را روان دی؟

ړنده ساحه

ټول موټرونه شاوخوا کې داسې ساحه لري چې چلوونکی یی نشي لیدلی. دې ساحې ته مونږ ړنده ساحه وایو. که ته چیرې د موټر په ړنده ساحه کې یی، نو معنی یی دا ده چې چلوونکی دې نشي لیدلی. د لویو موټرو ړنده ساحه د وړو موټرو په پرتله، پراخه وي. په پارکنګ کې او کله چې د سړک څخه اوړئ، نو لا ډیر احتیاط وکړئ.

د سترگو اړیکه

یاد ساته چې داسې هیڅکله باید د سړک څخه وانه وړې، تر څو ډاډه نشې چې چلوونکي دې ويني. کوښښ وکړه چې د چلوونکي سره د سترګو اړیکه ونیسې

اوریدل

په ترافیک کې اکثره غږونه لوړ وي. کیدی شي د غږونو د اوریدو لور معلومول او پدې پوهیدل چې د کوم غږ جوړونکی څوک دی، ستونزمن وي؟ هر څومره ډیر حواس چې غبرګ کار کړې، هومره به په ترافیک کې خوندي اوسې.

آیا پوهیدې:

امبولانس، د پولیسو موټر یا اطفائیه باید په رپیدونکي آبي څراغ سره خبر ورکوي، که چیرې د رسیدو بیړه وي. پر دې سربیره د سایرن څخه هم کار اخیستی شي، خو د دې اجازه یواځې هغه وخت شته، چې که ډیر اړین وي. ستاسو په اند داسې ولې وي؟

د باندې کړنې

یو ځای دباندې لاړ شئ. د لارې پر سر درې بیل ځایونه خوښ کړئ.

د دې ځایو څخه، په کوم ځای کې دې چلوونکي په آسانه لیدلی شي؟

په کوم ځای کې دې لیدل تر ټولو ستونزمن دي؟

پدې ځای کې دې لیدل ولې ستونزمن دي؟

د دې درې ځایو څخه په یو کې ودریږه. سترګې پټې او موټر ته غوږ کیږده. آیا ته د موټرو د را نږدې کیدو یا لرې تلو غږ کې توپیر کولی شې؟

دننه کړنې

په ترافیک کې چې څه ګورې او اورې، رسم یی کړه او ویلیکه. یوه عامه ورځ چې ته د ښوونځي په لور روان یی، په پام کې ولره.

یاد لرې

کولی شې د بیلګې په توګه ووایی چې ترافیک کې باید کوم وخت، د لیدو او اوریدو حس په ښه توګه کار کړې؟

د سترګو څخه باید څنګه کار واخلې، کله چې د سرک څخه اوړې؟

ړنده ساحه څه شی دی؟