ምዕራፍ 3.2 ምልክት ንሰብ ብሽክለታ

ኣቐድም ኣቢሉ ንሰብ እግረኛ ዝወሃብ ምልክት ተማሂርካ ኔርካ።

ትዝክር ዶ ገለ ካብቶም ናይ እግረኛታት ምልክት፧

ኣብዚ እምበኣር ብውሕስነት ብሽክለታ ኣብ ጽርግያ ምእንቲ ክትዝውር ምልክታት ክትምሃር ኢኻ።

ምዝዋር ክልኩር ኢዩ

መኪና ትኹን ብሽክለታ ናብዚ ምዝዋር ክልኩል ኢዩ።

ንሰብ ብሽክለታ ክልኩል ኢዩ

ኣብዚ ብሽክለታ ክትዝውር ኣይፍቀደካን ኢዩ።

ቀዳምነት ምሃብ

ኣብዚ ደው ኢልካ እቶም ካልኦት ቅድሜኻ ክሓልፉ ክትጽበ ኣለካ።

ናይ ብሽክለታ መንገዲ

እዛ መንገዲ ንሰብ ብሽክለታ ትፍቀድ

ናይ ብሽክለታ መስመር

ምልክት ዝተገብረሉ ንብሽክለታ ጥራሕ ከገልግል ዝተሓዝአ ቦታ

ናይ እግረኛ መንገዲን ናይ ብሽክለታ መንገድን

እዛ መንገዲ ነቶም ብእግሮም ዝኸዱን ብሽክለታ ዝዝውሩን ጥራሕ ተገልግል።