ኣብ ደገ ዝግበር

ምቊጻር ብሽክለታ

ኣብ ሓደ ሰሙን ኣብ ጽርግያ ዘለዋ ብሽክለታ ኣብ ሓደ ግዜን ቦታን ቊጸረን። ክንደይ ሰባት ብሽክለታ ከምዝጥቀሙ ዝገልጽ ኣሃዝ ኣዳልው፡ ክንደይ ዝኣኽሉ ኸ ቆቢዕ ብሽክለታ ይጥቀሙ።

ኣብ ውሽጢ ዝግበር

ብዛዕባ ቆብዕ ብሽክለታ ተራ ጸወታ ኣዳልው

እቶም ዓበይቲ ቆብዕ ብሽክለታ ክንጥቀም ኣገዳሲ ኢዩ ኢሎም ይኣምኑ። እንተኾነ ግን ኩሎም ዓበይቲ ሰባት ኣይኮኑን ቆብዕ ብሽክለታ ዝጥቀሙ። ቆብዕ ብሽክለታ ንኽጥቀሙ እንታይ ክግበር ዘልዎ ይመስለካ፧

ትዝክሮ ዶ፧

ኣብ ሞንጎ ፍቑድን ዘይፍቑድን መሳርሒ ኣብ ብሽክለታ ኣብ እዋን ብርሃንን ጸልማትን ፍልልያት ኣሎ ዶ፧

ስለምንታይ’ዩ ክልተ ፍሬኖን ደወል ብሽክለታን ፍቑድ ኮይኑ፧

ስለምንታይ’ዩ ንኻልኦት ተጉዓዝቲ ጽርግያ ብሽክለታ ክትዝውር እንከለኻ ምልክት ምግባር ኣገዳሲ ዝኸውን፧