Baaskiil

Calaamada ama sumada baaskiileyda

Weydiimaha gaba-gabada