Om Trafikk i skolen

Her finner du læringsressurser oversatt til 7 språk. Innholdet er basert på Trygg Trafikks grunnbok i trafikkopplæring for 1.-4 trinn, og er en hjelp til å nå kompetansemålet i kroppsøving: «Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister».
 
Ressursene inneholder også videoer med tekster og oppgaver som hører til.
 
Klikk her for lærerveiledning

Aktuelt